Nieuws


St. Ambrosius

Gisteren, 7 december was de naamdag van Sint Ambrosius; op die dag in het jaar 370 werd hij gedoopt én bisschop gewijd. Hij is de patroonheilige van de imkers.

Toen St. Ambrosius nog een baby was daalde er een zwerm bijen op zijn gezicht neer en zij lieten bij zijn mond een druppel honing achter. De vader van St. Ambrosius zag dit als een teken, dat zijn zoon later een gouden tong zou hebben.

Als Romeins gezagsdrager had hij het bestuur over Milaan en omgeving en zowel heidenen als christenen hadden groot ontzag voor hem. Toen er in de vroege Kerk een heftige strijd losbrandde over een leerstelling en men elkaar te vuur en te zwaard ging bestrijden, deed men een beroep op Ambrosius; deze nam het ambt van bisschop op zich, schonk zijn niet onaanzienlijke bezittingen aan de armen en kreeg als kerkvader een enorme invloed op de vroege Kerk. 

Zijn relatie met bijen dankt hij aan zijn dichterlijke welsprekendheid. In het denken van de oudheid zijn het de bijen, die de dichterlijke inspiratie als geschenk van God naar de mensen overbrengen. Ambrosius was alom vermaard om zijn preken en hymnen, die tot de dag van vandaag gezongen en gelezen worden. (oorspronkelijke tekst: imkerpedia) 

08-12-2017


Het grootste imker vakblad van Nederland schenkt aandacht aan de kloosterbij.
Het grootste imker vakblad '
BIJENhouden' schenkt aandacht aan de kloosterbijen van het St. Ephrem klooster. Het artikel is hieronder te bekijken en de tekst is onder de foto uitgewerkt voor betere leesbaarheid.

In het uiterste oosten van ons land naast het dorpje Glane (nabij Enschede) staat het St. Ephrem de Syriër klooster van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Dit klooster dient als het spirituele centrum van de Syrisch-Orthodoxen in Nederland en heeft sinds kort een eigen imkerij. Deze oeroude gemeenschap uit het Midden-Oosten, die haar oorsprong terugvindt bij Bijbelse figuren zoals Abraham, is met zo’n 20.000 mensen neergestreken in Twente. In Twente was er een bloeiende textielindustrie en haalde vanaf de jaren ‘60 gastarbeiders uit Turkije waaronder de Syrisch-Orthodoxe Arameeërs uit Zuidoost Turkije. 


Maar wie denkt dat dit klooster ouderwets is heeft het mis. De papieren kastkaart is vervangen door de ‘Beetight’ app en alle kasten zijn voorzien van een zogeheten ‘QR-code’. Met de smartphone worden deze codes gescand en zo heb je in een handomdraai alle informatie die je normaal op een kastkaart vind. Ook geeft de app de temperatuur aan, wordt de windsnelheid gemeten en laat het de luchtvochtigheid zien. Zo is een inspectie vaak efficiënter en kan er met alle factoren rekening gehouden worden.


In Zuidoost Turkije imkerde men niet met kasten zoals wij die nu kennen en ook niet met de traditionele gevlochten korf. Daar maakten zij gebruik van klei en aarde om grote kleipotten te maken waarin bijen werden gehouden. De vader van aartsbisschop Mor Polycarpus was zo’n traditionele imker en  hij verwelkomde het idee voor een bijentuin op het terrein van het klooster dan ook direct. Het initiatief kwam van de jongeren van deze gemeenschap die zich  zorgen maken over het milieu. Zij dragen ook de zorg voor deze tuin en de bijen. De Kerk heeft een sterk besef van zorg dragen voor de natuur en de instandhouding van een goede natuurlijke flora en fauna. 

Er wordt in het klooster met groot ontzag voor de bijen geïmkerd, zij worden gezien als een metafoor voor het leven. Zoals de bijen voor elkaar zorgen en hun leven in het teken staat van het versterken van het volk, zo ook zou de mens zich in moeten zetten voor het verbeteren van de wereld.

Het klooster wil het gesloten imago dat de gemeenschap heeft doorbreken en nodigt iedereen uit om vooral langs te komen. Mensen die meer willen weten en een bezoek willen plannen kunnen terecht bij de website van het klooster met de toepasselijke naam www.kloosterhoning.nl.

                                                                                                                                                                                                                                            1-12-2017


Waarom kloosterhoning?

Door het kopen van kloosterhoning ondersteun je de natuur en ontvang je heerlijke natuurlijke honing.

Dat komt vooral doordat de goedkope honing uit de supermarkt minder natuurlijk is om zo productiekosten te drukken en door de massale inkoop van buitenlandse honing. Echte rauwe honing koop je hier

Hieronder even de feiten:

Naast suikers bevat honing water en micronutriënten, waaronder essentiële vitamines, mineralen, spoorelementen     en enzymen. Vooral honingenzymen zijn bevorderend voor de gezondheid. Supermarkthoning wordt nogal eens verhit, en dit gaat ten koste van het enzymgehalte.

Supermarkt honing is vaak een mengsel van verschillende soorten honing. Honing wordt groots ingekocht uit bijvoorbeeld China of Zuid-Amerika en dit wordt gemixt tot een mengsel dat altijd hetzelfde smaakt. Wij mengen onze honing niet en je proeft het Twentse landschap! 

We imkeren op een biologische wijze zonder chemische bestrijdingsmiddelen, je kunt er dus zeker van zijn dat je bij ons gezonde honing eet!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             25-08-2017


Fotoreportage van de opening (scrollen)

 

 

Maandag 14 augustus was het zover, de Syrisch-Orthodoxe imkerij werd geopend. Honderden kwamen naar het klooster voor het feest van de ontslapenis van de Moeder Gods en de opening van de imkerij. 


Onder feestelijk gezang van diakenen en diaconessen ging er een processie vanuit de Kerk, waar net gebeden was naar de bijentuin. Tijdens de processie liep ook een van de imkers mee met raat en honing die tijdens de kerkdienst gezegend was.

 

 

 

 

 

 

 

Toen was het tijd om de bijentuin echt te openen! Onze mascotte wacht geduldig op de komst van de processie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers werden bedankt en er werd gesproken over het welzijn van de bij. Want het gaat niet goed met de bij en de mens is daarvoor mede verantwoordelijk. Door het bedreigen van het leefgebied van de bij en het gebruiken van pesticiden sterven er veel bijenkolonies. Gelukkig is er ook hoop en zijn projecten zoals deze een lichtpuntje.

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse Bijenhoudersvereniging was ook aanwezig bij de opening en overhandigden een boom voor de imkerij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens was het tijd om de bijen te bekijken. Die wonderlijke wezens die verantwoordelijk zijn voor 30% voor al ons eten en het bestuiven van 80% van al onze gewassen. Ook de kleinsten wilden de bijen erg graag zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er was in het klooster eerst een gebedsdienst ter ere van de ontslapenis van de Moeder Gods. Vervolgens werd er gebeden voor de bijen, imkers en de natuur. Aartsbisschop Mor Polycarpus Augin vertelde over het belang van de bijen in de wereld en over hoe belangrijk de natuur in zijn geheel is voor de mens.

 

 

 

 

 

 

 

Langs de route van de processie hingen foto’s met leuke feiten over de honingbij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bisschop, de vader abt en initiatiefnemers openden gezamenlijk de tuin door het doorknippen van het rode lint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bisschop nam het eerste potje in ontvangst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna werd het eerste potje honing onder veel belangstelling geveild. Veel mensen deden een bod! Maar uiteindelijk wint er maar één iemand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toen werd het tijd om de honing te testen. Op de tafels stonden potjes met honing, maar slechts één daarvan was daadwerkelijke kloosterhoning. Via stembiljetten kon iedereen aangeven welke hij of zij het lekkerst vond. De uitslag van deze test staat 21 augustus op onze website! De honing verkoop start ook op deze dag!

 

 

17-08-2017Interview met het Nederlands Dagblad

Onze aartsbisschop Mor Polycarpus sprak met het Nederlands Dagblad over onze nieuwe imkerij. Hij nodigt alle mensen uit om a.s. maandag naar het St. Ephrem klooster te komen om de opening om 19:00 bij te wonen, er is dan de mogelijkheid om de honing te proeven. Ook vertelde hij over hoe belangrijk de bij is en hoe zij als symbool is voor het leven. Hierbij gebruikt hij ook het verhaal van St. Paisios, zijn vergelijking is hieronder te lezen:

Sommige mensen vertellen me dat ze aanstoot geven omdat ze veel dingen verkeerd zien in de kerk. Ik zeg hen dat als je een vlieg vraagt, zijn er bloemen in dit gebied?, dan zal de vlieg zeggen: "Bloemen, daar weet ik niets van, maar daar in die hoop afval vind je al het vuil dat je wilt. En het zal een lijst met al de onreine dingen vermelden waarop het is geweest. Nu, als men een honingbij vraagt, Heb je onzuivere dingen in dit gebied gezien?, dan zal de honingbij antwoorden, Onreine dingen? Nee, ik heb geen onreine dingen gezien. De plaats is hier vol met de meest geurige bloemen. En het zal een lijst opnoemen van alle bloemen van de tuin of weide. Zie je, de vlieg weet alleen waar de onreine dingen zijn. Terwijl de honingbij weet waar de mooie iris of hyacint is. 


Zoals ik het interpreteer, sommige mensen lijken op de honingbij en sommige op de vlieg. Degenen die op de vlieg lijken, vinden in elke omstandigheden het kwaad en zijn daarmee bezig; ze zien nergens iets goeds in. Maar degenen die lijken op de honingbij, zien alleen het goede in alles wat ze zien. De domme persoon heeft domme gedachten en vat alles op de verkeerde manier op, terwijl de persoon die goede gedachten heeft, ongeacht wat hij ziet, maakt niet uit wat je hem zegt, een positieve en goede gedachte zal houden.

Wees als de honingbij!                                                                                                                                                                                                11-08-2017


Honing kopen?

We krijgen veel vragen inzake onze honing en andere producten en hoe deze gekocht kunnen worden. Onze bijen zijn dit jaar overgeplaatst naar onze imkerij en waren dus niet op volle kracht. We kunnen deze zomer dan ook maar een minimaal aantal kilo honing afnemen en willen ze zo min mogelijk storen. We zullen dus maar een beperkt aantal potjes honing verkopen. Wel is er 14 augustus om 19:00 tijdens de opening de gelegenheid om de honing te proeven. 


04-08-2017


Het programma is bekend!

Het programma voor 14 augustus is bekend! De opening valt samen met het Syrisch-Orthodoxe feest van de ontslapenis van de Moeder Gods. Deze viering start om 19:00, tijdens de kerkdienst zal er gebeden worden voor de bijen en de gehele creatie. Om 20:15 lopen we in een processie naar de imkerij waar de officiële opening zal plaatsvinden. Ook is er dan tijd om de bijen van dichtbij te bekijken en om de eerste honing te proeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-08-2017


Opening St. Ephrem imkerij 17 augustus om 19:00

Op 14 augustus 2017 om 19:00 zal de St. Ephrem bijentuin geopend worden tijdens het Syrisch-Orthodoxe feest van de ontslapenis van de moeder Gods in het St. Ephrem klooster. De opening zal gepaard gaan met een live demonstratie, honingproeven en feestelijke activiteiten. De jongeren van de Syrische gemeenschap zetten zich in voor de bijen omdat zij zich zorgen maken over de natuur. Het gaat nog steeds niet goed met de bij die zo ontzettend belangrijk is voor de mens. Daarom is er vanuit de gemeenschap een initiatief ontstaan om bij te dragen aan de instandhouding en het verbeteren van de bijenpopulatie. De Syrisch-Orthodoxe Kerk en haar jongeren nodigen iedereen uit om 14 augustus aanwezig te zijn bij de opening.

Adres van het St. Ephrem klooster:
Glanerbrugstraat 33 7585
PK Glane / Losser

01-08-2017